Ulusal Yayınlar

Ulusal Yayınlar

  • Bekar A, Doğan Ş, Cordan T, Tolunay Ş: Cervical Intramedullary and Extramedullary Schwannoma. Turkish Neurosurgery. 7:28-32, 1997
  • Korfalı E, Bekar A: Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu. Galenos Tıp Dergisi 24 :39-45, 1998
  • Oğul E, Akçalar S, Korfalı E, Bekar A, Tolunay Ş, Turan E, Artan S: Glial Tümörlerde Genetik Özelliklerin Araştırılması. Tümör Kültürü Çalışması. Türk Nöroloji Dergisi. 2:92-94, 1999
  • Bekar A, Başkan Z, Aksoy K: Recurrent Meningitis Due to an Epidermoid Cyst at the Prepontine Region: Case Report. Nörolojik Bilimler Dergisi 16: 3, 1999
  • Tolunay Ş, Bekar A: Dysembryoblastik Neuroepithelial Tumor: A Case Report. Turkish Neurosurgery 10:61-64, 2000
  • Bekar A: IKB Monitörizasyon Teknikleri. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Dergisi Vol 26: (1-2-3), (1-2):65-71, 1999-2000
  • Boyacı S, Bekar A, Kocaeli H, Doygun M, Tolunay Ş: Bel Cerrahisi Sonrası Epidural Fibrozisin Önlenmesinde ADCON – L’nin Etkinliği. Türk Nöroşirürji Dergisi 10:102-108, 2000
  • Bekar A, Kahveci N, Alkan T, Korfalı E, Özlük K: Effects of Interrupted Versus Uninterrupted Basilar Artery Occlusion on Focal Cerebral Ischemia in the rat. Nörol Bil D 18:2, 2001
  • Bekar A, Türeyen K, Cordan T: Monostatic Fibrous Dysplasia of the Temporal Bone: A Case Report. Turkish Neurosurgery 11:60-64, 2001
  • Bekar A, Savcı V, Alkan T, Gören B, Korfalı E, Tolunay Ş: Sevval Function and Fertility in Hypophysectomized Adult Male Rats After Pituitary Grafting: Part I Turkish Neurosurgery 11: 87-94, 2001
>