Ulusal Sunumlar

Ulusal Sunumlar

 • Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Kalsifiye Sefal Hematom: 1 Olgu Nedeniyle. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Posterior Fossa Yerleşimli Subdural Higromalar. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Korfalı E, Bekar A, Korfalı E, Kahveci F, Çelik SE, Boyacı S, Yıldırım S, Başkan Z, Çalışır B: Serebral İskemide Hipoterminin Koruyucu Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Korfalı E, Bekar A, Korfalı G, Kahveci F, Çelik SE, Boyacı S, Yıldırım S, Başkan Z, Çalışır B: Ağır Kafa Travmalarında Hipoterminin Koruyucu Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Lomber Disk Cerrahisinde Bir Tedavi Seçeneği olarak Fragmanektomi ve Foraminotomi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Ulutaş M, Yılmazlar S, Türeyen K, Bekar A, Korfalı E: Hidrosefali Gelişimi ile Birlikte olan Spontan Kranial Kanamalarda Ventriküler Drenaj ve Sonuçları. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi. 23-27 Eylül 1998, Bursa. Türk Nöroloji Dergisi. Cilt 4, S:61, 1998
 • Bekar A, Korfalı E: Steiner-Lindquist Stereotaktik Laser Kullanılarak Kraniotomi ile Mikrocerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi. 17-19 Mayıs 1999, İstanbul. Türk Nöroşirürji Dergisi S23-24, 1999
 • Ulutaş M, Bekar A, Aksoy K, Korfalı E, Parlak M: Servikal Disk Herniyasyonunda Posterior Longitudinal Ligament Kalsifikasyonunun Önemi. Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi. 17-19 Mayıs 1999, Türk Nöroşirürji Dergisi. s. 167-168
 • Doğan Ş, Kulalı M, Ulutaş M, Yılmazlar S, Bekar A, Parlak M, Korfalı E: İntrakranial Anevrizmanın Tanısında BT-Angiografi ve MR-Angiografinin Yeri. Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Antalya, Kemer
 • Korfalı G, Bilgin H, Bekar A, Yılmazlar S, Ulutaş M, Korfalı E: Uyanık Kraniyotomi ve Cerrahi Tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Başkan Z, Bekar A, Bulut G, Aksoy K, Korfalı E, Cordan T, Tolunay Ş, Parlak M: Çocuk Çağı İnfratentoriyal Tümörleri: Klinik Özellikler, Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Başkan Z, Bekar A, Aslan E, Korfalı E, Aksoy K, Cordan T, Doygun M, Tolunay Ş, Parlak M: Erişkin Çağı İnfratentoriyel Tümörleri: Klinik Özellikler, Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Kocaeli H, Bekar A,Yılmazlar S, Doğan Ş, Korfalı E: Cerrahi Girişim Uygulanan İntraserebral Hematomlarda Prognoz. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Bekar A, Öztürk M, Korfalı E: Primer veya Sekonder Serebral İskemili Olgularda Serebral İntraparenkimal ve Rektal Isının Karşılaştırılması. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Çalışır B, Bekar A, Mutlu N, Kürşat ME, Tolunay Ş, Korfalı E, Aksoy K: Postmortem İncelemeden Öğrendiklerimiz. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Bekar A, Doğan Ş, Yılmazlar S, Başkan Z, Korfalı E, Aksoy K: Kraniyal Girişimlerde Saçın Enfeksiyona Etkisi. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Ulutaş M, Bekar A, Korfalı E, Alkan T, Kahveci N: Sıçanlarda Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Oluşan Akut Vazokonstriksiyonun Serebral Kan Akımı, Arter Yapısı ve Beyin Sapı İskemisi Üzerine Etkileri. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Kanpolat Y, Savaş A, Bekar A, Berk C: Trigeminal Nevralji Tedavisinde RF-Rizotomi: Etkinlik ve Komplikasyonlar. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Bekar A, Savcı V, Alkan T, Gören B, Korfalı E, Tolunay Ş: Hipofizektomili Erkek Sıçanlarda Hipofiz Greftlerinin, Fertilite ve Seksüel Fonksiyonun Restorasyonundaki Rolü. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Doğan Ş, Çalışır B, Arslan E, Bekar A, Doygun M, Korfalı E, Aksoy K, Cordan T: Anterior Servikal Yaklaşımda ‘Interbody Cage’ Uygulamasının Klinik Değerlendirilmesi. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Kocaeli H, Doğan Ş, Kürşat ME, Ulutaş M, Bekar A, Korfalı E: Serebral Anevrizma Cerrahisinden Sonra Postoperatif Kontrol Dijital Substraksiyon Anjiografinin yeri. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Şahin S, Yılmazlar S, Doğan Ş, Kocaeli H, Bekar A, Parlak M, Aksoy K, Korfalı E: Baziler Arter Anevrizmasının tedavisinde Endovasküler Koil Uygulamasının Komplikasyonu ve Post Mortem İnceleme. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kulalı M, Öztürk M, Sarıgül S, Doğan Ş, Bekar A, Korfalı E: Supratentorial cerrahi girişim sonrası serebellar kanama. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kocaeli H, Bekar A, Korfalı E: Orta serebral arter anevrizmasına eşlik eden silvian lipom. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kocaeli H, Bekar A, Korfalı E: AVM rezeksiyonu sonrası anevrizmayı taklid eden tromboze besleyici stump. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Taşkapılıoğlu Ö, Bulut G, Bekar A, Korfalı E, Aksoy K: Giant Cavernous Hemangiomas: Report of two cases. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kurtkaya Yapıcıer Ö, Sezgin Ramadan S, Bekar A, Sav A: Gliosarkoma-Rhabdomyoblastik komponentli: Olgu sunumu. Ulusal Patoloji sempozyumu. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. 15-19 Ekim 2002, Pamukkale
>