SORU VE CEVAPLAR

SORU VE CEVAPLAR

Bel ve Boyun Fıtıkları Neden Olur ?

Sinir sistemimiz beyinden başlar organlarımızın uç noktalarına kadar uzanır. Kafatası içinde bulunan beynimiz kafatasının boyundaki bitiminden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurilik ya da Latince ismi ile Medulla Spinalis denilen organla uzanır. Omurilikten çıkan sinirler organlarımızı ve vücudun uç noktalarına gider. Dolayısıyla vücudumuzun en uç noktasından beynimize kadar kesintisiz bir sinir uzantısı mevcuttur. Beyin ve omurilik, aynı dokudadır. Kafatasımız sağlam kemik yapısıyla beynimizi korur. Aynı şekilde omuriliğimizin de korunmaya ihtiyacı vardır boynumuzdan kuyruk sokumumuza kadar uzanan 33 tane kemik, omuriliğimizi sağlam bir kılıf gibi korur. Bu 33 tane kemiğin her birine omur denir. Omurlar, birbiri ile esnek bir temas halinde olmalıdır. Bunu sağlayan Disk denilen yastık çık şeklinde yapılar vardır diskler omurların aşınma da birbiri ile temas içinde hareket etmelerini sağlar. Disklerin omurlarının arasında sabit durabilmeleri için, kas ve bağ dokusundan oluşan sağlam kılıfla çevrelenmiş olması gerekir. Kasların desteklediği bu kılıf şeklindeki yapı zayıfladığı taktirde diskler omurların arasından dışarı doğru fıtıklaşır. Bu durumda omurların arasındaki sinirlerin çıktığı boşluk daralacağı için omurilikten çıkan sinirlere bası olur. Bu durumun devamı halinde sinirler, bası sonucunda hayatiyetini kaybedebilir. 

Bel ve boyun fıtıklarının belirtileri nelerdir?

Bel ve boyun ftıklarının sebep olduğu şikayetler, fıtığın bulunduğu bölgeye göre değişir. Fıtığın bulunduğu yerdeki sinirlerin gittiği organlara göre uç organlarda uyuşma, karıncalanma, ağrı gibi şikayetler ön plandadır. Sinir basısı ileri boyuttaysa güç kaybı da olabilir. Ayrıca, iç organlara giden sinirlerin etkilenmesi durumunda, idrar ve dışkı kontrolünde güçlük, cinsel güç kaybı gibi durumlar da olabilir.

Bel ve boyun fıtığında ameliyat ne zaman uygulanır?

Bel ve boyun fıtığında ameliyatın gerekli olup olmadığına, hastanın klinik durumu ve belirtilerinin neler olduğuna göre karar verilir. Genel olarak düşük ayak, sinir basısına bağlı olarak idrar ve dışkı kontrolünde güçlük ve cinsel fonksiyon kaybı varsa acil ameliyat gerekebilir. Bunun dışında basının durumu, kaç düzeyde olduğu ve bunları gösteren MR görüntülerine göre ameliyat kararı verilebilir.

Beyin tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Beyin tümörleri, bulunduğu yere göre, ve büyüklüğüne göre değişik belirtiler verebilir. Beyin tümörlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır: Baş ağrısı, bulantı ve kusma, çift görme, unutkanlık ve kişilik değişiklikleri, denge kaybı, uzuvlarda uyuşma ve karıncalanmalar.

Beyin tümörleri kaça ayrılır?

Beyin tümörleri başlıca iki gruba ayrılır:

Birincil (primer) beyin tümörleri: Bu tümörler beyin dokusundan kaynak alır. İyi huylu ya da kötü huylu olabilir.

  • İyi huylu beyin tümörleri: (menengiom, schwanom, dermoid epidermoid kistler)
  • Kötü huylu beyin tümörleri (glial tümörlerden, anaplastik ve glioblastoma multiforme)

İkincil (sekonder) beyin tümörleri : Vücudun başka yerlerinde ortaya çıkan kanserlerin metastaz dediğimiz yayılımı sonucunda ortaya çıkan ikincil tümörlerdir.

Beyin tümörlerinin varlığında genel bir ilke olarak iyi huylu tümörlerde kötü huylu kabul edilir. Çünkü beyin dokusu çok hassas olduğu için iyi huylu tümörlerinde yaratacağı kitle etkisi tehlikeli olabilir. 

Epilepsi nedir?

Epilepsi, ya da halk arasında bilinen adıyla sana hastalığı, beynin bir bölgesinde anormal elektrik sinyallerinin oluşarak bütün beyine yayılması sonucunda ortaya çıkar. Deşarj dediğimiz bu hızlı yayılma sonucunda tüm vücutta epileptik nöbetler dediğimiz durum ortaya çıkar. Nöbetler sırasında bilinç kaybı, vücutta istemsiz hareketler, kasılma gibi belirtiler olabilir. 

Epilepsi cerrahisi nasıl uygulanır?

Epilepsi esas olarak beyinde ortaya çıkan elektriksel sinyallerin tüm beyine yayılması durumu olduğu için, bu sinyallerin ortaya çıktığı yerden diğer beyin dokusuna yayılmasını engelleyecek şekilde iletimi kesmek amacıyla cerrahi girişim uygulanabilir. Bu amaçla uygulanan cerrahide, nöbete sebep olan beyin bölgesi tamamen çıkarılabilir ya da belirtilerin ortadan kalkmasına neden olacak şekilde iletimin kesilmesi amacıyla cerrahi uygulanabilir.

Beyin tümörlerinde hangi tedavi yöntemleri uygulanır?

Beyin tümörlerinin varlığında radyoterapi, kemoterapi, cerrahi uygulanabilir. Hangi yöntemin uygulanacağını tümörün cinsi, yayılma durumu, büyüklüğü, yerleşimi ve hastanın klinik durumu belirler.

Bel ve boyun fıtığında ameliyat ne zaman uygulanır?

Bel ve boyun fıtığında ameliyatın gerekli olup olmadığına, hastanın klinik durumu ve belirtilerinin neler olduğuna göre karar verilir. Genel olarak düşük ayak, sinir basısına bağlı olarak idrar ve dışkı kontrolünde güçlük ve cinsel fonksiyon kaybı varsa acil ameliyat gerekebilir. Bunun dışında basının durumu, kaç düzeyde olduğu ve bunları gösteren MR görüntülerine göre ameliyat kararı verilebilir.

Trigeminal nevralji nedir?

Trigeminal nevralji, yüzde bulunan trigeminus sinirinin tutulumu sonucu ortaya çıkan yüzden genellikle tek taraflı, elektrik çarpması gibi kısa süren şiddetli ağrılarla karakterize bir hastalıktır. Trigeminus siniri, yüzdeki ağrı, ısı, temas gibi duyumları beyine ileten his siniridir. Trigeminal nevralji tedavisinde öncelikle, tıbbi tedavi uygulanır. Tıbbi tedavinin cevap vermediği, ağrının çok şiddetli olduğu, ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediği durumlarda trigeminal sinirin beyine ağrı duyumunu iletmesine engel olacak şekilde cerrahi tedavi uygulanabilir.

Ağrı cerrahisi nedir?

Ağır cerrahisi, vücutta tıbbi tedavi ile ortadan kaldırılamayan çok şiddetli ve yaşam kalitesini bozan ağrıların cerrahi yöntemle tedavi edilmesidir. Vücudumuzda ağrı duygusunu beyine ileten duyusal sinir lifleri ağrının bulunduğu yerden i̇tibaren cerrahi olarak kesilerek ağrı hissi ortadan kaldırılır. Bu işlem yapılırken sadece duyusal sinirler kesildiği için herhangi bir fonksiyon kaybı ortaya çıkmaz. Ağrı cerrahisinin uygulandığı başlıca iki durum trigeminal nevralji ve tümörlerdir.

Tümöre bağlı ağrılarda cerrahi tedavi nasıl uygulanır?

Beyin, omurilik, sinir basısına neden olabilen tümörler şiddetli ağrılara sebep olabilir. Bu tümörler birincil ya da metastaza bağlı ikincil tümörler olabilir. Bu durumda, hastanın ağrıları çok şiddetli ağrı kesici tedaviye cevap vermeyebilir. Böyle durumlarda cerrahi olarak ağrı duyumunu beyine ileten sinir liflerinin kesilmesi ile ağrı hissinin ortadan kaldırılması amaçlanabilir.

>