Kitap Bölümleri

Kitap Bölümleri

Bekar A. Hipofiz Tümörleri: Klinik Nöroloji. Editör: Oğul E. Nobel Güneş Kitabevi, İstanbul, 2002

Bekar A: Meme ve diğer kanserleri beyin metastazlarında cerrahi tedavi yaklaşımı. Meme Kanserleri. Editör: Engin K. Nobel Tıp Kitapevi.

Bekar A: Posterior fossa tümörleri. Türkiye Klinikleri Nöroloji Derg. Sayı Editör: Oğul E, Aksoy K. V:2 N:2, 2004 Ağustos. ISSN 1304-0537

Bekar A: Nöroşirürjide Yoğun Bakım. Temel Nöroşirürji Kitabı (Cilt I). Editör:Kaya Aksoy. ISBN: 975-96290-8-9.

Bekar A: Bilinç ve Bozuklukları. Temel Nöroşirürji Kitabı (Cilt I). Editör: Kaya Aksoy. ISBN: 975-96290-8-9.

Bekar A. Subaraknoid kanama. Ertekin C, Güloğlu R, Taviloğlu K , eds. Acil Cerrahi. Nobel Tıp Kitapevleri, 2009, 913-919.

Bekar A. Kafa Travmalarında Nörolojik Muayene. Ertekin C, Güloğlu R, Taviloğlu K , eds. Travma. Nobel Tıp Kitapevleri, 2005, 625-635

>