Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri kaça ayrılır?

Beyin tümörleri başlıca iki gruba ayrılır:

Birincil (primer) beyin tümörleri: Bu tümörler beyin dokusundan kaynak alır. İyi huylu ya da kötü huylu olabilir.

  • İyi huylu beyin tümörleri: (menengiom, schwanom, dermoid epidermoid kistler)
  • Kötü huylu beyin tümörleri (glial tümörlerden, anaplastik ve glioblastoma multiforme)


İkincil (sekonder) beyin tüm
örleri

Vücudun başka yerlerinde ortaya çıkan kanserlerin metastaz dediğimiz yayılımı sonucunda ortaya çıkan ikincil tümörlerdir.

Beyin tümörlerinin varlığında genel bir ilke olarak iyi huylu tümörlerde kötü huylu kabul edilir. Çünkü beyin dokusu çok hassas olduğu için iyi huylu tümörlerinde yaratacağı kitle etkisi tehlikeli olabilir.

Beyin tümörlerinde hangi tedavi yöntemleri uygulanır?

Beyin tümörlerinin varlığında radyoterapi, kemoterapi, cerrahi uygulanabilir. Hangi yöntemin uygulanacağını tümörün cinsi, yayılma durumu, büyüklüğü, yerleşimi ve hastanın klinik durumu belirler.

Beyin tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Beyin tümörleri, bulunduğu yere göre, ve büyüklüğüne göre değişik belirtiler verebilir. Beyin tümörlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır:

Baş ağrısı

Bulantı ve kusma

Çift görme

Unutkanlık ve kişilik değişiklikleri

Denge kaybı

Uzuvlarda uyuşma ve karıncalanmalar.

Categories : Blog Yazılar
>