Akademik Projeler

Akademik Projeler

Proje No:9939, 2000
Proje Adı:Primer Malign Beyin Tümörlerinde FISH Tekniği ile Aneuploidilerin ve p53 Tümör Supressor Gen Delesyonlarının İncelenmesi. UÜTF Araştırma fonu
Yürütücü: Muammer Doygun
Yardımcı Araştırmacılar: Ü Egeli, T Yakut, A Bekar, E Oğul.

Proje No:T-2006/10
Proje Adı:Malign Beyin Tümörlerinde Tc-99m MİBİ sintigrafisi ile Multi Drug Rezistansın saptanması ve ameliyat sonrası hasta yönetimine etkisinin araştırılması
Yürütücü: Prof. Dr. Fevzi Tamgaç
Yardımcı Araştırmacılar: Dr A Bekar, Dr Ş Tolunay, Dr AT Akbunar, Dr E Alper, Dr K Aksoy, Dr V Özkul

Proje No:AFP 2002/69
Proje Adı:Yoğun Bakım Olgularında Bilateral İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu:İnterhamisferik Supratentoriyal İntrakraniyal Basınç Farkları ve İntrakraniyal Hipertansiyon Tedavisindeki Etkileri
Yürütücü: Dr. A. Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr G Bulut, Dr Ö Taşkapılıoğlu, Dr E Korfalı, Dr K Aksoy

Proje No:SBAG-AYD-410(102S252)
Proje Adı:Yoğun Bakım Olgularında Bilateral İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu:İnterhamisferik Supratentoriyal İntrakraniyal Basınç Farkları ve İntrakraniyal Hipertansiyon Tedavisindeki Etkileri
Yürütücü: Dr. A. Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr G Bulut, Dr Ö Taşkapılıoğlu, Dr E Korfalı, Dr K Aksoy

Proje No: 2004/9
Proje Adı: Beyin tümörlerinin sebep olduğu nöropsikolojik belirtilerin testlerle belirlenmesi.
Yürütücü: Dr M Bakar, Dr A Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr E Oğul, Dr E Korfalı, Dr K Aksoy, Dr E Parlayan, N Türkeş.

Proje No: T-2003-34
Proje Adı:Ağır Kafa Travmalı Hastalarda İntrakraniyal Hipertansiyonun Tedavisinde Beyin Doku pO2, pCO2, ve pH monitörizasyonu ve Dekompresyon Tedavisine Karar Vermedeki Rolü.
Yürütücü:Dr. E.Korfalı
Yardımcı Araştırmacılar: Dr Ahmet Bekar, Dr Başak Caner, Dr Faruk Abaş

Proje No: AYP (T) 2011-2
Proje Adı: Yüksek dereceli glial tümörlerde 5ALA kullanımı. (1 adet İntraoperatif akış kontrollü ve intraoperatif flöresans boyama tekniklerinin kullanılabileceği özel nöroşirürji ameliyat mikroskobu alımı)
Yürütücü: Prof Dr Ahmet Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr Ender Korfalı, Dr Hasan Kocaeli

Proje No: 2011-09/02
Proje Adı: Periferik sinir kesilerinde sitikolin uygulamasının koruyucu etkilerinin mekanizmalarının araştırılması
Yürütücü: Prof Dr Ahmet Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Elif Başaran, Dr Mehmet Cansev., Dr İlker Kafa

Proje No: UAP(T)-2012/2
Proje Adı: Ficus carica lateksinin glial tümör hücre hatları ve kök hücre özelliğine sahip primer tümör hücreleri üzerindeki etkisinin araştırılması
Yürütücü: Prof Dr Ahmet Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr Gülçin Tezcan, Dr Berrin Tunca, Dr Ünal Egeli

Proje No:OUAP(T)-2013/22
Proje Adı: GBM’li hastalara ait primer tümörlerde OLE’nin MGMT ve GATA6promotör bölge metilasyonu üzerine etkilerinin araştırılması.
Yürütücü:Yrd Doç Dr M Özgür Taşkapılıoğlu
Yardımcı Araştırmacılar: Dr Gülçin Tezcan, Dr. Ahmet Bekar, Dr Berrin Tunca, Dr Ünal Egeli

Proje No: Tubitak hızlı destek, OUAP(T)-2012/17
Proje Adı: Glioblastoma Kök Hücrelerinde Olea europaea yaprağı ve VİTİS VİNİFERA Çekirdeği Özütlerinin Anti-Tümöral Etkilerinin Araştırılması
Yürütücü: DR Tunca Türkel B
Yardımcı Araştırmacılar: Dr G Tezcan, Dr G Çeçener Tutar, Dr Ünal Egeli, Dr Ahmet Bekar, Dr F Budak, Dr H Malyer, Dr Şahsene Tolunay, Dr Türkkan Evrensel

Proje No: Tubitak hızlı destek, OUAP(T)-2012/17, Uludağ Üniv Hızlı Destek, HDP(T)-2013/3
Proje Adı: Olea europaea’nın yapraklarından elde edilen özüt (OLE)’ün GBM tümörleri üzerine olan etkilerinin Chorioallantoic Membran (CAM) assay tekniği ile değerlendirilmesi.
Yürütücü: DR Tunca Türkel B
Yardımcı Araştırmacılar: Dr G Tezcan, Dr M Yalçın, Dr Ünal Egeli, Dr G Çeçener Tutar, Dr Ahmet Bekar, Dr Ö Taşkapılıoğlu

Proje No:Tubitak hızlı destek, Uludağ Üniv Hızlı Destek UAP(T)-2012/2
Proje Adı: Ficus carica lateksinin glial tümör hücre hatları ve kök hücre özelliğine sahip primer tümör hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin araştırılması
Yürütücü: Dr Ahmet Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: : Dr C Demir, Dr C Şahin Bilgi, Dr B Tunca türkel, Dr A Bekar, Dr G Tezcan, Dr G Çeçener Tutar, Dr Ünal Egeli, Dr F Budak, Dr T Evrensel, Dr Ş Tolunay, Dr H Malyer, Dr Ayhan Bilir

Proje No:SBAG-2220 (1995098) – 2001
Proje Adı: Hipofizektomili Erkek Sıçanlarda Hipofiz greftlerinin Fertilite ve seksüel fonksiyonun Restorasyonundaki Rolü.
Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Vahide Savcı, Dr. Tülin Alkan, Dr. Ender Korfalı, Dr. Şahsene Tolunay

Doktorunuza Sorun

    >